Vijf redenen om te kiezen voor een Benefit “Bewegen – Nu – programma”

I.    Het is leuk om te doen

Of een programma nu lang duurt of kort, het is altijd zo opgebouwd dat het leuk is om te doen. En dat is belangrijk, want er zijn maar weinig mensen die oefenen leuk vinden. Wij waken ervoor dat u steeds “saaie” oefeningen moet doen en kiezen de oefeningen zo dat het een duidelijke relatie heeft met wat we willen bereiken. In vaktermen spreken we dan van “functionele oefeningen”. Omdat niemand hetzelfde is, zal ook een training een sterk individueel karakter hebben.

II.    Je bepaalt zelf wat je wilt bereiken en ook echt bereikt

Ons uitgangspunt is bepalen wat wel kan en wel lukt en van daaruit stappen maken richting het doel dat we willen bereiken. Elke oefening is dus doelgericht; je weet wat je doet en waarom je het doet.

III.    Je leert in korte tijd veel waar je een levenlang wat aan hebt

Alles wat je leert heeft betrekking op dingen die je dagelijks doet, zoals handelingen die thuis of op het werk gedaan worden of tijdens hobby’s of het sporten. Je leert adequaat in een vroeg stadium te reageren op allerlei (pijn)signalen vanuit je lijf, zodat opkomende klachten effectief worden bestreden.

IV.    Je traint heel gestructureerd onder voortdurend toezicht van je fysiotherapeut

Om een bepaalde handeling of activiteit goed te kunnen uitvoeren moet allereerst duidelijk zijn waar het aan schort. Stapsgewijs leren wij u hoe u tot de gewenste verbetering komt. We maken hierbij gebruik van een oefenmap dat op maat wordt aangeboden. Het geeft structuur aan het oefenproces, zodat u op elk moment weet waarom juist die oefening gedaan moet worden.

V.    Een Benefit-programma wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar (als u   voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie)

Uiteraard worden de programma’s vergoed, want het is fysiotherapie van hoge kwaliteit! Mede door de uitvoering van dit programma wordt het voor “Benefit-praktijken” relatief eenvoudig om aan de eisen van een plus-audit te voldoen en zo “toppraktijk” te worden.